Opdrachtgever
  • CrvB (de Rechtspraak) Utrecht
Plaats
Rechtbank Utrecht
Omvang project
  • 4500 m²
Projecttype

Interieurontwerp werkomgeving

Centrale Raad van Beroep

De Centrale Raad van Beroep is een van de vier hoogste bestuursrechters die Nederland kent. De Centrale Raad van Beroep oordeelt in hoger beroep over geschillen op het terrein van de sociale verzekeringen, de sociale voorzieningen en ambtenarenzaken.
Samen met Crielaers Company zijn we gevraagd voor de verdere uitwerking van het bestaande basisontwerp van AG NOVA Architecten. Het betrof ruim 4.500 m2 herhuisvesting in het gemoderniseerde bestaande gebouw van Rechtbank Midden Nederland.

Het Programma van wensen en eisen werd aangescherpt en de indelingsplannen zijn in goed overleg uitgewerkt. Aanvullend op het basisontwerp waarin veel materialen zoals de vloerbedekking zijn hergebruikt, hebben we gedeeltelijk nieuw los meubilair geselecteerd, deels met nieuw maatwerk, decoratieve verlichting en akoestische oplossingen. Ook is er een speciale privacy folie ontworpen in combinatie met een natuurlijk kleurthema per verdieping.

Het doel was de identiteit en de bedrijfscultuur van de Centrale Raad vertalen naar de werkvloeren om werknemers gemotiveerd hun werk te kunnen laten doen en om productiviteit en werkgeluk te verhogen. Inmiddels is het project gerealiseerd.
Basisontwerp modernisering Gerechtsgebouw: AG NOVA Architecten.
Aannemer: Hegeman Bouw & Infra
Installaties: De Groot Installatiegroep
Interieurontwerp: Crielaers Company en Plamen van Dijk