WERKWIJZE.

We houden van een duidelijke manier van werken.
Gelijk aan het begin heldere afspraken maken.
Strakke regie en korte lijnen voor de opdrachtgever.

Kennismaking en vertrekpunten.

Ontwerpen betekent voor interieurarchitect Plamen van Dijk allereerst heel goed luisteren en vragen stellen. “Wat is echt belangrijk? Welke visie, wensen en ambities zijn er? Wat zijn de kaders van de ruimte? Wat is de verwachte planning en wat is het beschikbaar gestelde budget?”

De eerste kennismaking is informatief en vrijblijvend en vindt bij voorkeur op de locatie plaats. Indien beschikbaar ontvangt de studio alvast de digitale bouwtekeningen. Zijn deze niet aanwezig, dan brengen we in het volgende stadium de ruimte in kaart. Het tarief hiervoor is afhankelijk van de omvang en complexiteit.

Programma van wensen.

Samen stellen we een ‘programma van eisen en wensen’ (PVE) op. Vervolgens bespreken we van welke specialismen u gebruik wenst te maken en kan er een indicatie worden geven van de kosten. Ook de omvang van het project, alsmede de complexiteit van het object of de plannen hebben hier invloed op.

Offerte en planning.

Studio PLAMEN VAN DIJK werkt vanuit een totaalconcept voor het hele project. Aan de hand van het gesprek wordt een offerte en globale planning gemaakt voor het totale ontwerptraject. Deze fase heet de Designfase.

Voorlopig ontwerp.

Na goedkeuring start de studio met de ontwerptekeningen zoals plattegronden, ondersteund door aanzichten en 3D impressies.
Na de fase van het voorlopig ontwerp volgt controle op de indelingsplannen. Is het ontwerp realistisch en haalbaar binnen tijd en budget? Is alles compleet en naar wens?
In deze fase wordt ook het bouwteam samengesteld. Samen met de projectmanager worden de aannemer, installateurs, wandenbouwer, meubelleverancier, adviseurs en andere toeleveranciers geselecteerd.

Definitief ontwerp.

Na goedkeuring op de voorlopige ontwerpfase wordt het ontwerp met eventuele wijzigingen definitief gemaakt. Dit wordt tevens het uitgangspunt voor aanvragen van de offertes en het opstellen van een definitieve begroting.
Maatwerktekeningen met materialisatie worden uitgewerkt en het ontwerp is klaar voor uitvoering.

Projectbegeleiding.

Tijdens de Designfase start de interieurstudio al met projectmanagement voor planning, overleg en coördinatie met toeleveranciers, om de kwaliteit te waarborgen.

In aanvang van de Bouwfase wordt de planning eventueel aangescherpt, de gecontroleerde offertes van toeleveranciers in opdracht gegeven en de werktekeningen gecontroleerd.
De projectmanager begeleidt samen met de interieurarchitect de voorbereidingen van de realisatie.
Strakke regie en korte lijnen voor de opdrachtgever.

Realisatie.

Tijdens de realisatie is de projectmanager het vaste aanspreekpunt voor de opdrachtgever en regelt alles wat met het project te maken heeft.
Studio PLAMEN VAN DIJK heeft een sterk netwerk van ondersteunende collega interieurarchitecten, ontwerpers en projectmanagers. Zo kan de best passende expertise ingezet worden en bij voorkeur met lokale partijen. Uiteraard blijft Studio PLAMEN VAN DIJK tot en met oplevering nauw betrokken als vast aanspreekpunt.

Wat is voor u de ideale werkomgeving? De studio denkt graag met u mee